بازار مالکیت های فکر ایران 
خلاقیت در صنعت، کلید تمام پدیده‌های خلق اعتبار و سرمایه است
ثبت نام کاربر جدید / خریدار و فروشنده
قبل از اینــــکه داریی های های فکــری خود را در سایت ثبت کنید یا به خــرید دارایی های فــکری دیگران بپردازید ، باید در سایت ثبت نام نمایید.
نوع ثبت نام     
نام
نام خانوادگی
نام کاربری
نام شرکت
ایمیل
استان