بازار مالکیت های فکر ایران 
برای جلب پذیرش بازار، یک نوآوری باید موجب خلق ارزش گردد
ثبت نام کاربر جدید / خریدار و فروشنده
قبل از اینــــکه داریی های های فکــری خود را در سایت ثبت کنید یا به خــرید دارایی های فــکری دیگران بپردازید ، باید در سایت ثبت نام نمایید.
نوع ثبت نام     
نام
نام خانوادگی
نام کاربری
نام شرکت
ایمیل
استان
شهرستان
تلفن همراه
تلفن ثابت
وب سایت
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
ضمن مطالعه دقیق قوانین و مقررات بازار آی پی، با همه موارد موافقم.