بهره‌برداری از ایده و فناوری مستلزم زنجیره ای از رویدادها است که با ایده شروع میشود و به بازار ختم می‌گردد

جستجو TM / نشان های تجاری
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

www.worldit.ir

نام مالک : www.worldit.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.worldit.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.worldit.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.ecogeek.ir

نام مالک : www.ecogeek.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : محیط زیست نام ثبتی : www.ecogeek.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.ecogeek.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.rahatv.ir

نام مالک : www.rahatv.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : سینما و تئاتر، انیمیشن و ... نام ثبتی : www.rahatv.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.rahatv.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش