برای جلب پذیرش بازار، یک نوآوری باید موجب خلق ارزش گردد

جستجو / دانش فنی TK
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

سیستم کامپیوتری کنترل و مانیتورینگ سرعت موتور القایی با استفاده از اینورتر و نرم افزار LabView

طراح : رامین نادری محل ثبت : جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : نمونه نیمه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۵

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۴

فروشنده : :رامین نادری

توربین تور آب در مقیاس عملی

طراح : رامین نادری محل ثبت : دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : نمونه آزمایشگاهی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۹

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۹

فروشنده : :رامین نادری

سیستم شناسایی خودرو و کنترل سرعت با استفاده از پلاک RFID

طراح : شبکه آفرینش محل ثبت : نمایندگی ایران خودرو
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : نمونه آزمایشگاهی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۱۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۱۱

فروشنده : :شبکه آفرینش

طراحی و ساخت چشمی شعله مشعل گاز و چشمی شعله مشعل مازوت

طراح : مسعود رضایی محل ثبت : شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظری
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : نمونه نیمه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۲

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری

طراحی وساخت آنالیزر دو کاناله اکسیژن در دود

طراح : ابراهیم خلیلیان محل ثبت : شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظری
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : نمونه نیمه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۲

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری