بازار آی پی محلی برای تجارت فناوری و حقوق مالکیت فکری است

جستجو / دانش فنی TK
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

ماشین بینایی

طراح : ارش محمد پور محل ثبت :
رشته تخصصی : ماشین آلات کشاورزی ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : ابتدایی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۴/۰۳/۱۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۳/۱۲/۱۵

فروشنده : :ارش محمدپور