در بازار دارایی های فکری ایده هایتان را به پدیده تبدیل کنید

جستجو / دانش فنی TK
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

تولید کامیاند پلیمری جهت ظروف یکبار مصرف کاغذی و...

طراح : مرتضی حاجی جعفری محل ثبت : شرکت پنیان ادامان آفرین
رشته تخصصی : صنایع شیمیایی و پلیمر ظرفیت تولید اسمی در سال : 5000 تن
سطح طرح : نمونه نیمه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت : 11500000000 ریال

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری

دافع حشرات گیاهی با روش نانو کپسوله کردن.

طراح : ایرج حسینعلی زاده بازرگان محل ثبت : شرکت نانو بسپار آیتک
رشته تخصصی : نانو تکنولوژی ظرفیت تولید اسمی در سال : 500000 عدد
سطح طرح : نمونه نیمه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت : 9000000000 ریال

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری

ولید کمپوست با یوجم با استفاده از بازیافت فضولات دامی و ضایعات کشاورزی.

طراح : فرشید سهیلی محل ثبت : شرکت نانو واحد صنعت برشیا
رشته تخصصی : گیاهپزشکی و مبارزه با آفات ظرفیت تولید اسمی در سال : 9000 تن
سطح طرح : نمونه نیمه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت : 6500000000 ریال

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری

سامانه جامع مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری(مبنا).

طراح : مجتبی جمالی محل ثبت : شرکت سامانه ساز دلقین آپادانا
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات ظرفیت تولید اسمی در سال : 5 سیستم
سطح طرح : نمونه نیمه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت : 60000000000 ریال

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری

سنتز و تولید نانو سیال.

طراح : محمدجواد صالحی محل ثبت :
رشته تخصصی : نانو تکنولوژی ظرفیت تولید اسمی در سال : 500000 لیتر
سطح طرح : نمونه نیمه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت : 7936000000 ریال

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری