برای جلب پذیرش بازار، یک نوآوری باید موجب خلق ارزش گردد

جستجو / دانش فنی TK
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

سیستم جامع کنترل ناوگان ایران ردیاب دوربین دار

طراح : ایران ردیاب محل ثبت :
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : نمونه نیمه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۳

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۳

فروشنده : :بانک اختراع

بازی خانواده در خطر

طراح : سید آیت الله عزیزی محل ثبت : شرکت واقعیت مجازی تچر
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : ابتدایی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری

بازیافت لوح های فشرده

طراح : نوذر نوذری محل ثبت :
رشته تخصصی : محیط زیست ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : ابتدایی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری

سازمان جامع همراه دانشگاه

طراح : بابک مرتضوی منش محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : ابتدایی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری

سرنگ های بهینه شده و ارگونومیک با در پوش ایمن و محافظ دست در پکیج استریل

طراح : علیرضا داتلی بگی محل ثبت :
رشته تخصصی : علوم پزشکی، رادیولوژی، آزمایشگاههای طبی ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : ابتدایی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری