برای جلب پذیرش بازار، یک نوآوری باید موجب خلق ارزش گردد

جستجو / دانش فنی TK
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

نرم افزار آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی

طراح : رامین نادری محل ثبت : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک ظرفیت تولید اسمی در سال : 20
سطح طرح : نمونه نیمه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت : 15 میلیون تومان

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۳/۲۲

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۲

فروشنده : :رامین نادری

طراحی یک سیستم اندازه‌گیری فاصله بین جرثقیلها با قابلیت نمایش فاصله و اعلام هشدار به اپراتور جرثقیل

طراح : رامین نادری محل ثبت : شرکت فولاد مبارکه
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : نمونه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۹/۲۵

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۵

فروشنده : :رامین نادری

انتقال داده با استفاده از مودمهای صنعتی Moxa

طراح : رامین نادری محل ثبت : شرکت فولاد مبارکه
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : نمونه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۹/۲۵

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۵

فروشنده : :رامین نادری

سیستم کنترل و اتوماسیون آبیاری و روشنایی گلخانه کشت هیدروپونیک علوفه سبز

طراح : رامین نادری محل ثبت : شرکت گردونه سبز فام
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : نمونه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۹/۲۵

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۵

فروشنده : :رامین نادری

طراحی سیستم رادیوئی اینترکام صنعتی جهت برقراری ارتباط با ایستگاههای آنالوگ

طراح : رامین نادری محل ثبت : شرکت فولاد مبارکه
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک ظرفیت تولید اسمی در سال :
سطح طرح : نمونه نیمه صنعتی میزان سرمایه گذاری ثابت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۹/۲۵

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۵

فروشنده : :رامین نادری