خلاقیت در صنعت، کلید تمام پدیده‌های خلق اعتبار و سرمایه است

جستجو P / Patent
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

دستگاه اتو ماتیک کاتر لوبیا سبز

نام مخترع : هادی جلالی محل ثبت :
رشته تخصصی : ماشین آلات چاپ و ماش ... شماره ثبت اختراع : 70104
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده :احمدرضاناد ... نادری

سامانه سنجش وزن لحظه ای بار خودرو

نام مخترع : مهران صفدار محل ثبت :
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 75078
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده :احمدرضاناد ... نادری

دستگاه خرد کننده و دانه بندی خاک Crasher

نام مخترع : حیدرعلی نیرومند محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 69925
سطح اختراع : نمونه صنعتی تاریخ ثبت : 1390-02-26

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده :امین میر

دستگاه ریشک زن De Awning

نام مخترع : حیدرعلی نیرومند محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 71856
سطح اختراع : نمونه صنعتی تاریخ ثبت : 1390-07-17

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده :امین میر

دستگاه بذر ریز خاک ریزتمام اتوماتیک Automatic Seeder

نام مخترع : حیدرعلی نیرومند محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 72823
سطح اختراع : نمونه صنعتی تاریخ ثبت : 1390-09-22

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده :امین میر