خلاقیت در صنعت، کلید تمام پدیده‌های خلق اعتبار و سرمایه است

جستجو Licensed / پروانه های کسب و کار
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

کرم ایزینیا فتیدا وکود ورمی کمپوست

نام دارنده پروانه : شرکت کیمیا کشت تاریخ اعتبار :
رشته تخصصی : گیاهپزشکی و مبارزه با آفات نام واحد صنفی: کرم ایزینیا فتیدا وکود ورمی کمپوست
نوع پروانه : اعطای نمایندگی فروش صادر کننده پروانه :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۸

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۸

فروشنده : شبکه آفرینش

اعطاي نمايندگي صنايع چوب و دکوراسيون ماژين

نام دارنده پروانه : ماژین چوب تاریخ اعتبار :
رشته تخصصی : اسباب و اثاثیه منزل نام واحد صنفی: اعطاي نمايندگي صنايع چوب و دکوراسيون ماژين
نوع پروانه : اعطای نمایندگی فروش صادر کننده پروانه :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۸

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۸

فروشنده : شبکه آفرینش