بازار آی پی محلی برای تجارت فناوری و حقوق مالکیت فکری است

جستجو C / کپی رایت
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخصصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

کاربرد فناوری مغناطیسی در محیط زیست، باران مغناطیسی و پاکسازی پساب های صنعتی

نام صاحب اثر : زهرا گرامی نوع اثر پایان نامه و گزارش
رشته تخصصی : محیط زیست وضعیت داوری و مجوز نشر : سایر موارد (با توضیح)
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 50

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده : :زهرا گرامی

کاربرد فناوری مغناطیسی در سلامتی و بهداشت

نام صاحب اثر : زهرا گرامی نوع اثر پایان نامه و گزارش
رشته تخصصی : آرایشی و دارویی وضعیت داوری و مجوز نشر : سایر موارد (با توضیح)
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 20

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده : :زهرا گرامی

کاربرد فناوری مغناطیسی در ساختمان (سختی بتون)

نام صاحب اثر : زهرا گرامی نوع اثر کتاب و جزوه
رشته تخصصی : عمران، معماری و شهرسازی وضعیت داوری و مجوز نشر : سایر موارد (با توضیح)
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 10

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده : :زهرا گرامی

فناوری مغناطیسی برای صرفه جویی در انرژی و کاهش مصرف بنزین

نام صاحب اثر : زهرا گرامی نوع اثر کتاب و جزوه
رشته تخصصی : صنایع شیمیایی و پلیمر وضعیت داوری و مجوز نشر : سایر موارد (با توضیح)
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 20

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده : :زهرا گرامی

کاربرد فناوری مغناطیسی در صنعت (رسوبزدایی و کنترل خوردگی)

نام صاحب اثر : زهرا گرامی نوع اثر کتاب و جزوه
رشته تخصصی : مواد و متالوژی وضعیت داوری و مجوز نشر : سایر موارد (با توضیح)
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 25

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده : :زهرا گرامی