بهره‌برداری از ایده و فناوری مستلزم زنجیره ای از رویدادها است که با ایده شروع میشود و به بازار ختم می‌گردد

جستجو C / کپی رایت
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخصصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

طرز کار سیستمهای ویدئویی و تلویزیونی

نام صاحب اثر : شرکت الکترونیک سکام نوع اثر پایان نامه و گزارش
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک وضعیت داوری و مجوز نشر : سایر موارد (با توضیح)
سطح اثر : متوسط تعداد صفحات یا مدت زمان : 26

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۲۸

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۲۸

فروشنده : :شبکه آفرینش