بهره‌برداری از ایده و فناوری مستلزم زنجیره ای از رویدادها است که با ایده شروع میشود و به بازار ختم می‌گردد

کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنیدنوع عضویت مدت هزینه ( ریال )
عادی 1 ماهه 0
برنز 3 ماهه 0
نقره ای 6 ماهه 0
طلایی 12 ماهه 0