در بازار دارایی های فکری ایده هایتان را به پدیده تبدیل کنید

کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

نمونه فرم ها

فرم طرح تجاری کسب و کار (نمونه تکیمل شده)
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی شرکت فولاد مبارکه (نمونه تکیمل شده)
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی ذوب آهن اصفهان (نمونه تکیمل شده)
فرم پروپوزال طرح پژوهشی شرکت گاز (نمونه تکیمل شده)
فرم پروپوزال طرح پژوهشی شرکت نفت (نمونه تکیمل شده)
فرم طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی (نمونه تکیمل شده)
فرم برنامه کسب و کار صندوق مهر امام رضا (ع) (نمونه تکمیل شده )
فرم های ثبت اختراع ( نمونه تکمیل شده )


نمونه قراردادها

نمونه قرارداد فروش دانش فنی و اختراع
نمونه قرارداد واگذاری امتیاز حقوق کپی رایت
نمونه قرارداد اعطای نمایندگی
نمونه قرارداد فروش نشان تجاری
نمونه قرارداد واگذاری یا مشارکت در پروانه کسب و کار
نمونه قرارداد فروش طرح تجاری کسب و کار