در بازار دارایی های فکری ایده هایتان را به پدیده تبدیل کنید

کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

دفتر مرکزی : اصفهان، دروازه دولت، ارگ جهان نما، واحد 425

تلفن : 6610328 - 0311

پست الکترونیکی : info@ipbazaar.ir