بهره‌برداری از ایده و فناوری مستلزم زنجیره ای از رویدادها است که با ایده شروع میشود و به بازار ختم می‌گردد
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

تاییدیه

تاییدیه

تصویر اول طرح

تصویر دوم طرح

تصویر سوم طرح

فنی مهندسی

صنایع نفت، پالایش و پتروشیمی

کیسه های پلاستیکی بسته بندی قیر داغ

دکتر داریوش حاج حیدری

نمونه آزمایشگاهی

جهاد دانشگاهی

ظرفیت تولید اسمی در سال قیمت فروش محصول میزان سرمایه گذاری ثابت و درگردش سود ناخالص از فروش محصول در 5 سال

کارخانجات تولید قیر جهت صادرات محصول خود خواهان جایگزینی کیسه های پلاستیکی به جای بشکه های فلزی می باشند. در این طرح با توجه به خصوصیات مکانیکی، شیمیایی و حرارتی این نوع کیسه ها، نمونه های فیلم های مورد استفاده در این نوع بسته بندی تهیه شد. این نوع فیلم های پلیمری قابلیت بسته بندی قیرداغ را دارا می باشند و در هنگام مصرف قیر نیز به همراه قیر ذوب شده و بر روی خواص قیر اثر نامطلوب ندارد. در این نوع فیلم های پلیمری می توان برای بسته بندی مواد شیمیایی داغ نیز استفاده نمود.

فروش ,

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید