فناوری ثروت خلق نمی کند، بلکه مدیریت مناسب فناوری است که ثروت و خوشبختی را خلق می‌کند
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

جلد اثر یا فهرست

جلد اثر یا فهرست

تصویر اول اثر

تصویر دوم اثر

تصویر سوم اثر

فنی مهندسی

برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک

طاحی سیتمهای کنترل با MATLAB و SIMULINK

رامین نادری

کتاب و جزوه

داوری علمی شده است

400

حرفه ای

طراحی کنترل با نرم افزار مطلب

دانشجویان رشته های برق، مکانیک، کنترل، هوافضا

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید